II stopień Inżynierii Nanostruktur

Drukuj

Po 3 latach studiów licencjackich absolwent Inżynierii nanostruktur będzie przygotowany do kontynuowania nauki na studiach magisterskich II stopnia tego makrokierunku na specjalnościach: fizykochemia materii miękkiej, fotonika, modelowanie nanostruktur i nowych materiałów, nanotechnologie i charakteryzacja nowych materiałów.

O roku 2012 projekt obejmuje również studentów drugiego stopnia Inżynierii nanostruktur.  Ci, którzy zdecydują się kontynuować naukę na naszym wydziale mogą liczyć na 9 tys. zł rocznego stypendium, udział w międzynarodowych workshopach i szkołach oraz na pomoc w nauce w postaci kursów dokształcających.

Absolwent powinien moc znaleźć pracę w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, elektronicznym i optoelektronicznym, związanym z inżynierią materiałową (motoryzacja, maszyny, metalurgia, biomateriały, tworzywa sztuczne itp.) itp.. Zainteresowane absolwentami będą firmy sektora hi-tech: ToPGaN, Ammono, Vigo System; instytuty naukowe ITME, ITE, Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Instytut Fizyki PAN i inne.

Regulamin otrzymywania stypendiów jest wspólny dla pierwszego i drugiego stopnia Inżynierii nanostruktur i znajduje się w zakładce Stypendia. Po pozostałe informacje zapraszamy w roku akademickim 2012/13